Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel knyttet til Sundbytunet Legekontor DA er ledig. Legekontoret er sentralt lokalisert på Jessheim, har i dag to fastleger, og skal utvides med en ny fastlegehjemmel. Vi kan tilby et velfungerende legekontor med erfarne sekretærer, hyggelige kollegaer og nyoppussede lokaler.


Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegepraksis  
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennlegepraksis ved Sundbytunet Legekontor DA.  
De to legene ved senteret avgir hver 200 pasienter til ny liste, slik at du ved oppstart vil ha 400 pasienter på listen, og alle legene ved senteret vil ha maksimal listestørrelse på 1300.
Det forutsettes at det oppnås enighet med legekontoret om betingelser ved inngåelse av samarbeidsavtale.   

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Beate Kragerud
Tittel: Fastlege
Telefon: 41313970
E-post: beatekragerud@hotmail.com
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gardermovegen 6
2050 JESSHEIM
Søk på stillingen