Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som er lege og som har spesialisering i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering til en spennende fast stilling hos oss i 40-60 %.

Du er faglig interessert og trygg, fremoverlent og ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd med våre strategier, visjoner og verdier. Som legespesialist vil du arbeide tett sammen med det tverrfaglige rehabiliteringsteamet med akutte slagpasienter, senfase slagpasienter og eller pasienter med traumatiske hjerneskader. Du vil også delta i arbeidet med oppbygningen av vårt nye dagtilbud innen MS og Parkinson. 

Som lege vil du blant annet delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler, legekonsultasjoner, internopplæring, oppfølging av epikriser, tverrfaglige møter, oppfølging og sikring av pasientene medisinskfaglig i rehabiliteringsprosessen. Det tverrfaglige teamet er en engasjert gjeng med bla. legespesialister (fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin), psykolog, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, ernæringsfysiologer, arbeidskonsulent, terapeuter og idrettspedagog. I tillegg vil du ha tilgang til vårt legenettverket innenfor Unicare Rehabilitering som sammen arbeider på tvers av Unicare sine sentre med faglig utvikling. 

Ved Unicare Helsefort arbeider vi med evidensbaserte metoder sammen med pasientene mot deres rehabiliteringsmål. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud samtidig som mye av rehabiliteringen er gruppebasert. Vi arbeider etter en biopsykososial modell med bruk av en strukturert form for kognitiv atferdsterapi (Acceptance and Commitment Therapy). Dette er en grunnplattform i all rehabilitering ved Unicare Helsefort.

Unicare Helsefort ligger naturskjønt lokalisert ut mot havet i Hasselvika i Indre Fosen kommune og er lett tilgjengelig fra både Trondheim og Ørland kommune. Senteret har avtale med Helse – Midt Norge RHF om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader, sykelig overvekt/fedme, CFS/ME og kroniske muskel- og bløtdelssmerter.

Skulle du ha spørsmål rundt noe vedrørende stillingen så ikke nøl med å ta kontakt. Se også vår hjemmeside: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-helsefort/ 

Arbeidsoppgaver 
 • I samarbeidmed øvrige legespesialister på Unicare Helsefort, gjennomføre kliniske arbeidsoppgaver.
 • Gjennomføre inntaks- og oppfølgingskonsultasjoner med pasienter
 • Delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler og møter
 • Gi helhetlig medisinskfaglig oppfølging og sikring av rehabiliteringstiltak i samarbeid med tverrfaglig team og pasienten
 • Bidra til å utarbeide planer for, og gjennomføre internundervisning for ansatte og pasienter
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare Rehabilitering sitt nettverk for leger, bidra til å videreutvikle det faglige tilbudet i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene
 • Delta i forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av enheter og institusjoner. Unicare Helsefort er allerede deltakende i flere forsknings- og utviklingsprosjekter
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege med spesialisering innen nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering  
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra rehabilitering.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk
 • Generell datakompetanse
 • Politiattest må kunne framvises ved en eventuell ansettelse grunnet vårt tilbud til barn
Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide tett opp mot pasienter og pårørende i deres rehabiliteringsprosess 
 • Du verdsetter tverrfaglig samarbeid og både lytter og bidrar med egne perspektiv
 • Du er faglig kompetent og trygg i rollen som legespesialist
 • Du er villig til å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre om de metodikker som benyttes ved Unicare Helsefort
 • Du er sosial, innovativ og selvstendig
 • Du er personlig egnet for stillingen
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidshverdag i et fremoverlent miljø med fokus på utvikling og pasientenes rehabiliteringsprosess
 • Anledning til å være med å videreutvikle et spennende fagmiljø sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner.
 • Deltakelse i team med takhøyde og tydelige målsetninger
 • God pensjonsordning og konkurransedyktige betingelser 
 • Fri benyttelse av våre flotte treningsfasiliteter
 • Gunstige matordninger på senteret 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Helsefort
Kontaktperson
Navn: Vidar Johansen
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97780722
E-post: vidar.johansen@unicare.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Indre Fosen kommune
Hysnesveien 11
7112 HASSELVIKA