Kort om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig 1 fast stilling for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern.

Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger på Øvre og Nedre Romerike, Follo, Furuset, Grorud og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. Den som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP.

Vi har også et ledig vikariat for Lege i spesialisering. Vikariatet har oppstart 01.01.21 og er av 8 måneders varighet..

Ved intern ansettelse i den faste stillingen kan det til tillegg bli et ledig vikariat til fra 01.03.20. Vikariatet vil være av 1 års varighet.

Begge vikariater vil ha plassering BUP Nedre Romerike.

Søkerne bes om å oppgi om søknaden både gjelder fast stilling og vikariat. 

Arbeidsoppgaver

Avdeling BUP's hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.

Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.

Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk. 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege

Fullført LIS 1-tjeneste 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Kan jobbe selvstendig

Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.

Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder.

Søkere må ha førerkort for bil. 

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.

Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.

Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.

Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 

 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Yset
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 63894212
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: Overlege
Telefon: 63941600
Hjemmeside
Arbeidssted
Leger i spesialisering, Akershus universitetssykehus HF
C. J. Hansens vei 31
2007 Kjeller
Søk på stillingen