Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig stilling som overlege i indremedisin. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling/ geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.
Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 46.000 polikliniske konsultasjoner.

Generell indremedisinsk seksjon er en egen enhet i Medisinsk avdeling. Seksjonen består at Generell medisinsk sengepost og Generell medisinsk seksjon-leger, begge med egen ledelse. Legeseksjonen har normert 1 seksjonsoverlegestilling og 2 overlegestillinger i indremedisin. I tillegg er det tilknyttet 8 LIS-leger (1+2) i indremedisin samt 2 LIS i hematologi og.3 overleger i hematolog. Sykehusets palliative team er underlagt seksjonen. Grenspesialister i nefrologi, endokrinologi og gastroenterologi er daglige samarbeidspartnere.

Seksjonen er delt opp i tre legegrupper:
Gruppe 1: Kreftsykdommer og palliativ behandling
Gruppe 2: Gastromedisin og generell indremedisin
Gruppe 3: Hematologi og nefrologi

Medisinsk avdeling er en komplett indremedisinsk avdeling med et svært godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de andre spesialitetene er meget godt og effektivt, med fokus på at god pasientbehandling skal stå i sentrum.  Vi har et særlig godt samarbeid med onkologene, og onkologisk seksjon er også en del av Medisinsk avdeling.

Vi søker etter kollega med gode samarbeidsegenskaper og bred indremedisinsk interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientbehandling på Generell medisinsk sengepost.
 • Koordinere samarbeidet med de ulike faggrupper
 • Veiledning av LIS-leger. Utdanning av LIS 3 i generell indremedisin.
 • Vurdering av henvisninger til Dagpost/sengepost.
 • Poliklinisk arbeid på Medisinsk dagpost. 
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Overlege, med norsk autorisasjon som lege
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt under press
 • Fleksibel og arbeidsom

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt og dynamisk fagmiljø og stor forskningsinteresse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99540030
E-post: niethy@vestreviken.no
Navn: Cecilie Nordmo
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92619869
E-post: ceheri@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen