Kort om arbeidsgiver
Lis - 3 søkes i Avdeling for endokrinologi. Avdeling for endokrinologi er en av 7 avdelinger på Medisinsk
klinikk ved St. Olavs Hospital. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet og deler sengepost med Avdeling for nyresykdommer. Avdelingen gir en helhetlig utredning- og behandlingstilbud i endokrinologi.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling på poliklinikk og i sengeposter, deltagelse i vaktordning
 • Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • For stillingen kreves norsk autorisasjon
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi to referansepersoner
 •  Erfaring i endokrinologi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og ferdigheter i kommunikasjon
 • Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Ha gjennomføringsevne og være nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72829761
E-post: Bjorn.Olav.asvold@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen