Kort om arbeidsgiver
Vi trenger en engasjert radiolog som har lyst til å jobbe med brystdiagnostikk ved Oslo universitetssykehus. 01.01.2021 blir det ledig en fast stilling som overlege ved Brystdiagnostisk senter, seksjon for brystdiagnostikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, oppstart etter avtale.

Brystdiagnostisk senter er lokalisert i moderne lokaler i OCCI bygget ved Radiumhospitalet. Senteret har 4 mammografiapparat (tomocyntese) og 4 ultralydlaboratorier. Vi har nylig startet med kontrastmammografi. Mammografiscreening foregår i egne lokaler ved Aker sykehus med to mammografiapparater. Bildene blir gransket ved brystsenteret.
Høsten 2019 ble det installert en ny MR-maskin (1,5T) ved Radiumhospitalet, som blir benyttet ved MR mamma. Det kommer en ny MR (3T) i 2021. Ukentlig blir det avholdt 6 mulitidisiplinære møter som videooverføres mellom Radiumhospitalet og Aker/Ullevål. Det er tett samarbeid med kirurger, onkologer og patologer.

Våren 2024,når det nye klinikkbygget står ferdig, vil et moderne brystsenter med alle spesialiteter samles på Radiumhospitalet. En vurderer å innlemme thyreoidea i senteret.  Brystdiagnostisk senter deltar i flere forskningsprosjekter, og har som mål å øke forskningsaktiviteten.
Det er et hyggelig arbeidsmiljø og en stabil legestab med 11 overleger.

Arbeidsoppgaver
 • Mammografi/ultralyd og intervensjon
 • Mammografiscreening 
 • MR mamma
 • Tverrfaglig møtevirksomhet. 
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisningen av medisinske studenter 
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Det er ønskelig at søkeren har erfaring med mammadiagnostikk 
 • Søkeren må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig 
 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne og personlige egenskaper 
 • Forskningsinteresse/erfaring vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Evner å sette pasient og kvalitet i fokus
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Liker å jobbe tverrfaglig 
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Interesse for faget og interesse for å delta i forskning og utvikling av faget 
 • Bidragsyter til å skape et hyggelig og trygt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Et utfordrende og engasjerende fagfelt med mye pasientkontakt 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Personlig og faglig utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring 
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Marit Muri Holmen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40873554
Navn: Åse Tangerud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97723131
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4314894075
Arbeidssted
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 OSLO
Søk på stillingen