Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en lege som brenner for forebyggende helsearbeid.  
Stillingstype: 40 % fast og 40 % på tilskuddsmidler, med mulighet for forlengelse.
Arbeidstid: Hovedsaklig dagtid. Noe ettermiddagsarbeid må påregnes. 
Stillingsstørrelse: Tilsammen 80 % (40 % fast + 40 % midlertidig).
Stillingskode: 852700. Lønn etter kvalifikasjoner, fra kr. 700.000 til kr. 850.000 i 100 % stilling.

Tiltredelse etter avtale.

Ullensaker Helsestasjon er organisert i enheten Forebyggende barn og unge. Helsestasjonen er inndelt faggruppevis i tre avdelinger: Avdeling Jessheim har ansvaret for barn fra 0- 5 år. Avdeling Kløfta har ansvar for skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom. Avdeling Gjestad har ansvaret for migrasjonshelse, jordmortjeneste, smittevern, reisevaksine og ernæringsfysiologi.

Stillingen vil i hovedsak innebære arbeid i skolehelsetjenesten og noe under Helsestasjon 0-5 år. 


Arbeidsoppgaver
 • Legerelaterte oppgaver innenfor de nasjonalfaglige retningslinjer for aldersgruppen 0- 5 år, skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom og svangerskapsomsorgen.
 • Samhandle med de ulike faggruppene i helsestasjonen, fastlegene, kommuneoverlege og spesialisthelsetjenesten gjennom møtevirksomhet og planarbeid.
 • Føre statistikk og bidra til rapportering.
 • Elektronisk dokumentasjon, journalskriving i HsPro og elektronisk dialogmelding til samarbeidspartnere
 • Medisinskfaglig ansvarlig
 • Tett samarbeid med lege som har ansvar for de andre fagområdene.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnus/ LIS1.
 • Erfaring innen helsestasjonsarbeid eller lignende vektlegges.
 • Gode IT- kunnskaper.
 • God fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Du er ansvarfull, engasjert og løsningsorientert
 • Du er god på samhandling
 • Du jobber målrettet og systematisk både individuelt og i team
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du tenker forebyggende, tverrfaglig og helhetlig
 • Du er imøtekommende og respektfull ovenfor målgruppen
 • Du bidrar til å gjøre dine medarbeidere gode
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har felles  fagdager, samt jobber ut fra egne årshjul og felles virksomhetsplan.
Tilsetting skjer forøvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid.
Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd fremvises. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kirstin Lier-Hansen
Telefon: 91516150
E-post: Kristin.Lier-Hansen@ullensaker.kommune.no
Navn: Grete Heidi Bihlet
Telefon: 90767221
E-post: Grete.Bihlet@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusvegen 4
2050 JESSHEIM
Søk på stillingen