Kort om arbeidsgiver
Professor i obstetrik och gynekologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Region Östergötland 
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 
Ämnesområde 
Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet samt utredning och behandling av barnlöshet hos både män och kvinnor. I denna anställning ges preferens åt gynekologisk inriktning.
  
Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vid Linköpings universitet bedrivs idag en bred och framgångsrik forskning inom stora delar av ämnesområdet. Inom ämnet finns idag två universitetsanställningar (professurer) samt tre adjungerade professorer och två adjungerade lektorer.

Innehavare för den nu utlysta anställningen förväntas ha en högaktiv forskningsverksamhet, där vi nu i första hand söker en akademisk ledare med inriktning mot gynekologisk verksamhet.
Arbetsuppgifterna för denna anställning har tonvikt på forskning, men undervisning inom framför allt läkarprogrammet ingår också i arbetsuppgifterna.

Den sökande ska också ha god erfarenhet av kliniska och administrativa uppgifter och förväntas delta i utvecklingen av vården, akademiskt såväl som kliniskt, genom arbete vid Region Östergötland. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga.
Undervisning kommer i första hand att ske på svenska och i förekommande fall också på engelska.

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 
 
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
 
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. 
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 
 
Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal. 
 
Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen. 
 
Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen. 
 
Det är önskvärt att sökande med annat modersmål än svenska kan undervisa på svenska inom två år från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Linköpings Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Christina Lundgren
Tittel: Sekreterare i anställningsnämnden
Telefon: +46 13 28 21 49
E-post: christina.lundgren@liu.se
Navn: Peter Påhlsson
Tittel: Professor
Telefon: +46 13 28 68 24
E-post: peter.pahlsson@liu.se
Navn: Anette Wiklund
Tittel: HR-partner
Telefon: +46 13 28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Region Östergötland
581 83 LINKÖPING
sweden
Søk på stillingen