Kort om arbeidsgiver
Godt innarbeid heimel ved Brattvåg legekontor ledig for overdraging utan listekompensasjon. Kontoret har 7 legar inklusiv LIS1 lege. God blanding av yngre legar, og meir erfarne legar.
Arbeidsstad:
Brattvåg legekontor som er eit nyinnflytta, kommunalt drifta legekontor i nytt bygg (hausten 2019). Pr. no står det ca 1.000 på lista.  Journalsystem er CGM.  

Om heimelen:
Listestorleik er 1200 innbyggarar.
Lista vert administrert av kommunen, og der er ingen økonomisk kompensasjon knytt til tildeling av heimelen.  Den som vert tilsett opparbeidar då heller ingen rett til goodwill for arbeidet som vert utført. 

Det er i dag ingen kommunale oppgåver tillagt heimelen men etter avtale mellom lege og Ålesund kommune kan lege tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling med minimum 6 mnd. varsel.
Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning. 


 Arbeidsoppgåver
 • Vanlege oppgåver som fastlege ved eit kommunalt drifta legekontor.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personleg eignaheit som fastlege og kollega i senteret.
 • God kunnskap om norsk lovverk. 
 • Gode norskkunnskaper munnleg og skriftleg.   
 • Ønskeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
 • Stillinga forutsett at ein kan legge fram tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.
Personlege eigenskapar
 • Positiv innstilling og fagleg engasjement med personlege eigenskaper som gjer deg eigna til jobben.
 • Gode norskkunnskapar. 
 • Gode samarbeidseigenskaper. 
Vi tilbyr
 • Fastlegepraksis utan listekompensasjon i kommunalt drifta legekontor.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Marthe Persdatter W. Dalseth
Tittel: Seniorkonsulent, Legetenester og akutt helseberedskap
Telefon: 986 49 389
Søknad
Søknad merkes: 4314327796
Arbeidssted
Brattvåg legekontor
Strandgata
6270 BRATTVÅG
Søk på stillingen