Kort om arbeidsgiver
Bydel Alna har ledig stilling som assisterende bydelsoverlege. Dette for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Stillingen lyses ut med inntil 1 års engasjement, med minimum 50% stillingsandel. Stillingen vil være organisert i stab til avdelingsdirektør for helse og mestring. I avdelingen ligger bl.a. oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer. 

Assisterende bydelsoverlege skal bidra til ivaretagelse av lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven.  I forbindelse med pandemien har bydelen etablert smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegen og assisterende bydelsoverlege etter nærmere avtale. 

 Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien
 • Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver fordeles mellom bydelsoverlegene
 • Arbeid utover ordinær arbeidstid kan påregnes i forbindelse med pandemien (kompensasjon i henhold til gjeldende avtaleverk)
 • Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel. Andre spesialiteter kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Er engasjert og positiv
 • Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Setter høye standarder for faglig kvalitet
 • Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Har god rolleforståelse
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin og smittevern spesielt
 • Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Kari Sørum
Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: 995 08487
E-post: kari.sorum@bal.oslo.kommune.no
Navn: Philip Benz
Tittel: ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 975 59474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Trygve Lies pl 1
1051 OSLO
Søk på stillingen