Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Div. Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner, bestående av seksjon Helse og arbeid, seksjon Rehabilitering Ottestad, seksjon Rehabilitering Solås, seksjon Muskel- og skjelettsmerter og seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad og 13 sengeplasser på Solås. I tillegg er det betydelig poliklinisk virksomhet.
Pga uforutsett fravær har vi ledig vikariat for overlege i perioden 01.01.21 - 02.07.21. Vikariatet er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad. 

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til Seksjon rehabilitering, Ottestad, der overlegen for tiden jobber sammen med to LIS. Seksjonen tilbyr inneliggende rehabilitering til pasienter med blant annet hjerneslag, annen hjerneskade, multitraume, amputasjon av arm og ben samt ulike nevrologiske lidelser. I tillegg har seksjonen en del poliklinisk aktivitet og noe ambulant virksomhet. Overlegen har dessuten ansvar for vurdering av henvisninger til seksjonen. Stillingen er pt. en ren dagtidsstilling, uten vakt.

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  •  Norsk autorisasjon 
  •  Erfaren LIS som mangler mindre enn ett år til ferdig spesialist vil også bli vurdert 

Personlige egenskaper

  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper er en forutsetning
  •  Personlig egnethet, herunder god evne til samarbeid og kommunikasjon vektlegges 

Vi tilbyr

  • God opplæring, arbeid i et spennende fagfelt, sammen med faglig engasjerte medarbeidere som er gode på samarbeid og spiller på hverandres kunnskap.
  •  Lønn etter overenskomst.
  •  Pensjonsordning i KLP. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Eija Marianne Sareneva
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 004741042903
Arbeidssted
Seksjon rehabilitering Ottestad, Sykehuset Innlandet HF
Jørgen Jensensv 7
2312 Ottestad