Kort om arbeidsgiver

Vi forsterker vårt LIS-kollegium som følge av corona-pandemien, økt veiledningsansvar for LIS1-kandidater og behov for flere legespesialister i årene som kommer.

UNN Narvik er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap innenfor indremedisin, kirurgi, ortopedi og gynekologi. UNN Narvik har også fullverdig intensivavdeling, fødeavdeling samt samlokalisert akuttmottak og kommunal legevakt. Psykisk helse- og rusklinikken har også betydelig virksomhet i Narvik. For tiden foregår det mange forberedelser til det flunkende Nye UNN Narvik skal stå ferdig på andre siden av byen i 2023. Organisasjonsutvikling og utvikling av nye tjenestetilbud er viktige stikkord her.

Tjenesten som Lege i spesialisering i indremedisin innebærer stort ansvar, bratt læringskurve, tverrfaglig arbeid og mye støtte fra annet legepersonell. Pasientene har diagnoser innenfor hele det indremedisinske spekteret. Pasientgrunnlaget er ca. 40 000 mennesker i Ofoten og Sør-Troms. Inntaksområdet for de tre lokasjonene Tromsø, Narvik og Harstad er fleksibelt.

Fase 1 : tjeneste ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fase 2 : etter endt utdanning, vil stillingen bli omgjort til legespesialist, med tjenestested UNN Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid på sengepost, poliklinikk, akuttmottak og intensivavdeling
 • Internundervisning
 • Veiledning av annet helsepersonell og medisinerstudenter
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent norsk turnustjeneste/LIS del 1
 • Kjennskap til Dips er ønskelig.
 • Generelt gode dataferdigheter
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Oppsøke veiledning og tilbakemelding
 • Pålitelig. Fleksibel
 • Ansvarstagende
 • Høy arbeidskapasitet
 • Like å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Veiledning, internundervisning, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 •  P.t. tresjikts vaktordning. LIS bemanner mellomvakt. 6- eller 7-delt vaktordning.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Arne Haavik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 76968552
Navn: Ove Johnny Laupstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91596145
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik
Søk på stillingen