Kort om arbeidsgiver

Seksjon for lungesykdommer er organisert i Medisinsk klinikk ved
Sykehuset i Vestfold, og opptaksområdet tilsvarer tidligere Vestfold fylke med
250 000 innbyggere. Seksjon for lungesykdommer består av sengepost med 28
senger fordelt på 3 visittgrupper, poliklinikk, og laboratorier for
respirasjonsfysiologi og ergospirometri, og for bronkoskopi og endoskopisk
bronkial ultralyd. Seksjonen har i tillegg fagansvar for Medisinsk
overvåkningsenhet, MOV, med 8 senger. Vi har årlig ca 3000 døgnopphold og 8000
polikliniske konsultasjoner. Det er etablert et godt samarbeid med
kommunehelsetjenesten som heter KOLS-mappen. Seksjon for lungesykdommer har 7,5
overlegestillinger og 5 LIS-stillinger, og vi har PhD-kompetanse og pågående
forskning på PhD-nivå.


I henhold til ny
spesialiststruktur utlyser vi 1 fast utdanningsstilling for LIS 2/3 i
lungesykdommer.

 

Vi søker etter deg som
passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. Du er en person som ønsker å videreutvikle
egen arbeidsplass ved å delta i undervisning og kvalitetsforbedring. Du er
gjerne også interessert i å drive forskning.

 

Bare kandidater med to
referanser vil bli vurdert. Oppstart fortløpende etter avtale 

 

 Vi gjør oppmerksom på at
det ved intern tilsetting kan bli ledig vikariater i avdelingen. Vi forbeholder
oss retten til å tilby slike vikariater til søkere som ikke tilsettes i fast
stilling. Dette er vikariater i generell indremedisin uten tilhørighet til
seksjon, men hvor man får oppfylt læringsmål i Felles Indremedisinsk Modul
(FIM2).

Arbeidsoppgaver

 • LIS 2/3 deltar i vaktordningen og får tildelt veileder og kompetanseplan. LIS 2 deltar i rotasjon i andre seksjoner for å oppfylle generelle
 • læringsmål. LIS 3 har hovedsakelig tjeneste ved aktuell fagseksjon med
 • poliklinikk i tillegg til ordinær vakt og vakttjeneste ved medisinsk
 • overvåkingsenhet.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1, eller tilsvarende godkjent tjeneste
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer
 • God kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Fortløpende oppstart fra september
 • God oppfølging og veiledning
 • Allsidig tjeneste med oppfyllelse av læringsmål for spesialiteten
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Monica Prøsch
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91890093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungemedisinsk seksjon -fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen