Kort om arbeidsgiver

Øyeavdelingen i Elverum og Lillehammer er administrativ sammenslått. Elverum er hovedsenter for øyefaget i Sykehuset Innlandet. Øyeavdelingen Elverum har 6,0 overleger og 4 utdanningsstillinger. Øyeavdelingen Lillehammer har 4 overleger og 1 LIS stilling. Begge avdelinger har stor operativ og poliklinisk
virksomhet, et godt faglig nivå, hensiktsmessig utstyr og et godt arbeidsmiljø.

Øyeavdelingen, Elverum har 1 fast stilling ledig som lege i spesialisering innen oftalmologi f.o.m. 01.01.2021.

Øyeavdelingen, Elverum har 1 vikariat ledig som lege i spesialisering innen oftalmologi fom 01.02.2021 - 01.02.2022.

 

Gruppe 1-tjeneste foregår ved OUS, men tjeneste ved andre universitetssykehus kan avtales.


Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med polikliniske pasienter samt vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Anders Sandbu Strand
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99305631
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4795789242
Arbeidssted
Øye poliklinikk, Elverum
Kirkeveien 31
2409 Elverum
Søk på stillingen