Kort om arbeidsgiver

Vikariat som lege i spesialisering ( LIS ) ledig ved Kvinneklinikken, St.Olavs hospital HF.

Vikariatet er ledig fra 01.01.2021 - 31.12.2021.

Kvinneklinikken har lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i Sør-Trøndelag, regionsfunksjon for helseregion Midt-Norge og er integrert med Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU.

Kvinneklinikken har 5 seksjoner:
Seksjon for generell gynekologi og urogynekologi, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon Fertilitet, Seksjon Føde og Senter for fostermedisin.
Kvinneklinikken har, i tillegg til aktivitet på St.Olavs hospital Øya, også aktivitet på Orkdal Sjukehus (som ligger organisatorisk under St. Olavs hospital HF) hvor det er gynekologisk poliklinikk og elektiv kirurgi. Den som tilsettes må påberegne å ha begge steder som arbeidssted.

På Kvinneklinikken, Øya, er det felles vaktordning for leger med LIS i primærvakt og overleger i sekundær- og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakten har hjemmevakt om natten.

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 
Norsk autorisasjon og attester vedlegges.
Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnustjeneste

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å være løsningsorientert 
  • Arbeide i team

Vi tilbyr

  • Et spennende fagmiljø
  • Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Maria Øyasæter Nyhus
Tittel: Overlege / LiS-ansvarlig lege
Telefon: 72576820
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7006 Trondheim