Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som overlege ved Seksjon for kardiologisk intervensjon, Ullevål, fra 1/1-2021. Seksjonen er en del av Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus. Ved eventuelt intern ansettelse vil det bli ledig 6 måneders vikariat/opplæringsstilling.
Seksjonen har stor aktivitet med 2000 PCI og 4500 koronarangiografier, samt 170 TAVI årlig. Vi er Norges største senter for STEMI og for hjertestansbehandling, samt nest største innen TAVI. Seksjonen er i ferd med å etablere nye metoder og vi har stor forskningsaktivitet med både egeninitiert forskning og forskningssamarbeid innen og utenfor OUS. Seksjonen samarbeider tett med andre avdelinger som fysisk er på Ullevål, som Hjertemedisinsk avdeling og Thoraxkirurgisk avdeling, men også internt i Kardiologisk avdeling, og da særlig med seksjon for kardiologisk intervensjon Rikshospitalet.

Kardiologisk avdeling har funksjoner innen alle områder av hjertemedisin og har stor aktivitet innen forskning og undervisning. Avdelingen har landsfunksjon for hjertetransplantasjon og gravide med hjertefeil, flerregionalt ansvar for utredning og behandling av hjertearytmier, og dekker store deler av Helse Sør-Øst for utredning og behandling av klaffefeil og koronarsykdom. Avdelingen har også et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødte hjertefeil.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.   

Arbeidsoppgaver
Den som ansettes vil inngå i seksjonens gjeldende tjenesteplan, vaktordning og klinisk tjeneste sammen med avdelingens invasive lege-team.

Kvalifikasjoner
Norsk spesialistgodkjenning i kardiologi
Bred kunnskap og erfaring innen invasiv kardiologi
Forskningserfaring på doktorgradsnivå vil bli vektlagt
Søker må kunne  skandinavisk språk skriftlig og muntlig   
       
Personlige egenskaper
Ansvarsbevisst 
Personlig egnet
Strukturert
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
God evne til tverrfaglig samarbeid 
Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver    
       
Vi tilbyr
Høyt faglig nivå
Hyggelig arbeidsmiljø 
Lønn etter avtale
Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
En arbeidsplass som er en inkludende arbeidslivsbedrift (IA)          
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Edvardsen
Tittel: Avdelingsleder
E-post: tedvards@ous-hf.no
Navn: Anders Opdahl
Tittel: Seksjonsleder
E-post: anders.opdahl@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon for kardiologisk intervensjon Ullevål, Kardiologisk avdeling, Hjerte, lunge og karklinikken
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen