Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fastlegehjemmel ved Skøyen helsesenter fra 01.04.2021. Nåværende listestørrelse er 1150 pasienter (listetak 1400)

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegeoppgaver som fastlege
  • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke allmenmedisinske legeoppgaver
  • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embedseksamen
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmenmedisin og fastlegepraksis

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vektlegges

Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selvom det er bedt om anonymitet. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Dr. Vestnes
Tittel: Fastlege
Telefon: 930 41 275
Navn: Dr. Rui
Tittel: Fastlege
Telefon: 906 01 396
Navn: Olaf Hesle
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 913 36 217
Arbeidssted
Skøyen helsesenter
Hovfaret 17
0275 OSLO
Søk på stillingen