Kort om arbeidsgiver
Vi søker en allmennlege med tiltredelse 1/3-2021.
Os legekontor er et velutstyrt legekontor. Vi øker nå fra 2 til 3 fastleger. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordeling av ev. offentlige
legeoppgaver avtales med den som tilsettes.
 
Legene har fast lønn. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.
 
Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.
 
Den ledige hjemmel har ca 600 pasienter på listen, med tak på 900.
 
Krav til kompetanse
Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner.
 
Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norske lovverk.
Autorisasjon som lege.
Førerkort klasse B. Bør disponere bil.
Gode digitale ferdigheter.
 
Vi tilbyr
Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
God oppfølging i starten.
Prøvetid på seks måneder.
 
Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
 
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 
Søknad sendes
Os kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling".
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Attester og
vitnemål må medbringes til intervju.
 
Kontaktperson
Maja Presthagen, avdelingsleder helse, tlf: 9172288, mobil: 91722808, Maja.Presthagen@os.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Os kommune - Østerdalen
Kontaktperson
Navn: Maja Presthagen
Tittel: avdelingsleder helse
Telefon: 91722808
E-post: Maja.Presthagen@os.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
,
2550 OS I ØSTERDALEN