Sørlandet sykehus HF har fra 2016 opprettet somatiske klinikker ved hvert av de tre sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) har sengepost med 9 senger, dagbehandling og poliklinikk. Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR) er også en del av BUA.

Avdelingen omfatter til sammen ca 65 årsverk fra mange forskjellige fagområder, samt forskere i doktorgradsløp. Det er generell pediatri med akuttmottak for vårt opptaksområde, men med områdefordelte ulike pediatriske fagområder mellom BUA i Kristiansand og Arendal. I Arendal har vi gastroenterologi, hyposensibilisering, spiseteam og spesialisert nevrologi med langtidsregistrering EEG. En sentral oppgave er å sikre tilstrekkelig beredskap til fødeavdelingen, siden nyfødt intensiv er lokalisert
til Kristiansand.

Barne- og Ungdomsavdelingen i Arendal ligger på topp i landet når det gjelder behandling av diabetes blant barn og unge.  

Sykehuset i Arendal har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi har ledig ferievikariat i 100 % stilling som overlege i spesialiteten barnesykdommer i perioden 5 juli til 8 august 2021 med mulighet for forlengelse.

Vi har aldergrense 18 år for medisinske pasienter.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelse skjer fortløpende. 

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i avdelingens vakt ordning.
 • Veiledning av leger i spesialisering. 

Kvalifikasjoner

 • Overlege i pediatri
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb.
 • Avdelingen har godt arbeidsmiljø med høy grad av tverrfaglig samarbeid. 
 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Enhetene har et meget godt og nært samarbeid og er samlokalisert i flotte og tilrettelagte lokaler i sykehusets 6. etasje.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Gunleiv Byremo
Tittel: Overlege
Telefon: 37 01 41 09
Navn: Elin Josephsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 01 43 39
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL