Kort om arbeidsgiver

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraksanestesi, Avdeling for  Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Klinikken yter anestesiologisk service innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekriurgi, barnekirurgi, thoraksanestesi, smertebehandling og intensivmedisin.

Klinikken har ca. 50 overlegestillinger og 22 LIS-hjemler.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin har ledig tre faste stillinger som overlege ved Anestesiavdelingen

Arbeidsoppgaver

  • Stillingenes faglige tilknytning vil være avhengig av avdelingens behov, og er ment å dekke ledighet innen smertebehandling, ortopedi, kirurgi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Søkere må spesifisere kompetanse og interesse for aktuelle fagfelt.
  • En av stillingene vil bli tillagt funksjonen 'Superbruker lege' under innføringen av Helseplattformen. Interesse for dette bes anført i søknaden.
  • Det forutsettes deltagelse i vaktordninger etter avdelingens behov. 
  • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter 

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
  • Forskningskompetanse vil bli vektlagt 
  • Arbeidsgiver forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Vi tilbyr

  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigurd Fasting
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 57 45 43
E-post: sigurd.fasting@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim
Søk på stillingen