Kort om arbeidsgiver

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Rusavdelingen har ledig fast stilling for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Rus seksjon Narvik. Etter endt utdanning vil stillingen bli omgjort til legespesialist (tjenestested Narvik).

Tiltredelse etter avtale.

Leger uten godkjent turnustjeneste/LIS1 vil også kunne bli vurdert, da til
midlertidig tilsetting.

Rusavdelingen omfatter UNNs samlede tilbud innenfor rusbehandling for voksne som omfatter virksomheten, p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Rusavdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet med god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid. De endrede kravene til spesialistutdanningen i rus og avhengighetsmedisin vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Les mer om spesialistutdanningen ved UNN her.

Rusavdelingen består av 2 seksjoner:
• Russeksjon Narvik (bestående av avrusningsenhet, døgnenhet og poliklinikk)
• Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikk, Avrusing, Restart og Rusbehandling Ung)

Hvorfor flytte til "selveste NARVIK"?
Å bo i Narvik betyr at du har en fantastisk variert og flott natur rett utenfor døra og kort kjørevei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøya. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet (1.273 meter over havet). Fra toppen av fjellet har du en fantastisk utsikt mot byen og havet hvor det er et aktivt dykkermiljø på mange av Narviks kjente krigsvrak.

I Narvik kan du utforske fjell og fjord året rundt. Det er egen klatrehall i Narvik, og et aktivt klatremiljø både inne og ute. Vi har flotte områder for padling, og fjellene brukes bl.a. av det aktive paraglidermiljøet. Om vinteren kan du boltre deg i Nord-Norges flotteste alpinanlegg. En halvtimes kjøring fra Russeksjon Narvik ligger Skjomen Golfpark - dette er verdens nest nordligste 18-hulls golfpark.

I Håkvik, hvor Russeksjon Narvik ligger, har vi et fantastisk flott tur-, ski- og fjellområde rett utenfor døra. Her har du som lege mulighet til å ha en aktiv arbeidshverdag sammen med våre inneliggende pasienter.

Kommer du flyttende hit med barn, har Narvik mange flotte barne-, ungdoms- og videregående skoler. I tillegg har Narvik eget universitet som er en del av Norges Arktiske Universitet. Ellers å nevne så kan Narvik by på et stort aktivt ishockeymiljø, mye fotballaktivitet, handball, basketball og ikke minst egen friidrettsbane utendørs. Skal du fly til Narvik ligger flyplassen på Evenes ca 45 minutters kjøring unna.

Russeksjon Narvik er lokalisert i Håkvik utenfor Narvik og har ca 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele Helse Nord, og tar derfor i mot pasienter fra alle de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark)

Lege er en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam. Teamet inkluderer lege, psykolog, behandler og miljøpersonale (sykepleier, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagog og sosionomer).

Arbeidsoppgaver

 • Primært pasientarbeid
 • Mottak, undersøkelse og behandling av pasienter innlagt på sengepost
 • Poliklinisk oppfølging av pasienter med rus- og avhengighetslidelser, inkludert LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)
 • Arbeid på sengepost og arbeid ved poliklinikk
 • Deltakelse i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med avhengighetslidelse og komorbiditet
 • Selvstendig arbeid under veiledning i tverrfaglig team 
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy interesse for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Tjeneste på avrusningsenhet, døgnenhet og poliklinikk
 • Deltakelse i to-sjikts vaktordning. P.t. har LIS-leger 6-delt hjemmevakt med utrykning ved behov. 
 • Klinisk tjeneste, veiledning og internettundervisning etter kravene i spesialistutdanningen
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Rekrutteringstillegg
 • Variert, utfordrende og lærerik tjeneste

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Holund
Tittel: Seksjonsoverlege
E-post: andreas.holund@unn.no
Navn: Geir Hugo Bolle
Tittel: Fungerende seksjonsleder
Telefon: 76965620
E-post: geir.hugo.bolle@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Håkvik
8520 Ankenes
Søk på stillingen