Kort om arbeidsgiver

Ledig 100% fast stilling som overlege i urologi.

Urologisk seksjon har for tiden 9,5 overlegestillinger og 3 LIS- stillinger for spesialiteten urologi. Seksjonen behandler de aller fleste urologiske tilstander. Videre utføres det robotassosiert prostatektomi, robotkirurgi på nyrer, en god del laparoskopiske inngrep og steinkirurgi. Seksjonen har ellers omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet, og er i gang med oppbygging av et forskningsmiljø. Seksjonen har også eget prostatasenter.

Det forventes at man deltar i undervisning/ introduksjon av medisinstudenter og LIS.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Stillingen lyses ut på nettsidene til legeforeningen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver innenfor urologi.
 • Seksjonert bakvakt.
 • Arbeid på post, poliklinikk og operasjonsavd.
 • Undervisning og rettledning av LIS og studenter.
 • Tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i urologi, alternativt under 1 år til ferdig spesialist.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • Faglig dyktighet
 • Operative ferdigheter
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og initiativrik
 • Innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Sandra Kassin
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 99867803
Navn: Birthe Sofie Skudal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 98444505
Arbeidssted
kirurgisk avdeling
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 STAVANGER
Søk på stillingen