Kort om arbeidsgiver
Kommunen har 55 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud. Sandefjord har et forholdsvis nytt medisinsk senter (SMS)som har 24 timers bemannet legevakt med kommunalt ansatt daglegevakt, 3 enheter for palliativ-, intermediær- og rehabiliterende behandling. I tillegg inneholder senteret en frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter.
 
Kommunen ser på ordninger for å lette den økonomiske byrden under et spesialiseringsløp i allmennmedisin.
 
For stillingene generelt gjelder:
 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke
 • Deltakelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjoner:
 • Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel. Det er en fordel å være under spesialisering eller ferdig spesialist.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge vektlegges.
 • Personlig egnethet.
Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter
 
Kun søkere med referanser blir vurdert.
 
Søknadsfrist 10.12.20
 
For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen ellers,
kontakt kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
 
 
Ledig hjemmel i 5 legepraksis sentralt i Andebu, Sandefjord kommune.
 
Hjemmel ledig fra 01.04.2021, muligheter for oppstart senere etter avtale.
Veldrevet praksis hvor samme lege har drevet praksisen 13 år.
 Stort luftig kontor. Lokaler leies av kommunen så innkjøp i eiendom er ikke nødvendig.
1200 Pasienter
Totalt 5 leger, 2 i 50% stilling samt turnuslege.
CGM journalsystem
Intern nylig skiftet server og datamaskiner
Melin terminal uten kontanter
24 timers blodtrykk, EKG, Spirometri, tympanometri, tonometri, CRP med differensial celletelling, mikroalbumin, Hba1c, BP true BT måler. Akuttutstyr med 02 kolbe/bag/defibrilator.
Ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen pr nå.
Hyggelige pasienter og kollegaer
Kjøretid Tønsberg/Sandefjord sentrum cirka 25 minutter
Gode parkeringsforhold/gratis parkering
Eget spiserom
Driftsutgifter cirka 25.000 i måneden i tillegg til basistilskuddet som går rett til drift, så det er gode inntjeningsmuligheter.
Kontaktperson: hjemmelsinnehaver Stig Opdøhl: 412 23 305.
 
 
Ledig hjemmel i 4-legerspraksis, Sandefjord helsepark.
Hjemmel ledig fra 15.05.2021.
Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4- legers praksis med svært sentral beliggenhet i Sandefjord med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter. Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med.
Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t- RR- apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform.
Det er godt samarbeid mellom legene og med andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped, gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.
Fastlegehjemmel ved 4- legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark blir ledig høst 2020.
Praksisen har pt. listetak på 1150 pasienter
Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 3208 Sandefjord.                                                                    Kontaktperson: Hjemmelsinnehaver Christina von dem Borne, tlf: 917 42 119
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
legetjenester
Arbeidssted
Sandefjord
Skiringsalveien 26
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen