Kommunen har ledig hjemmel ved Ganddal legesenter da fastlege Vårdal pensjonerer  seg. Listelengde 1300 personer. WebMed programvare.  Ganddal legesenter  er  et  veldrevet legesenter med  godt omdømme og  dyktige  medhjelpere.
 
Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. Norsk LIS1 må være gjennomført både i sykehus og kommune.
 
Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
 
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt.
 
Mer info om hjemmelen ved Ganddal legesenter   ved  daglig leder/ fastlege  Bjordal 90115087 eller kommuneoverlege Torvik tlf 90115005.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Fastlege Bjordal
Tittel: Daglig leder v/ Ganddal legesenter
Telefon: 90115087
Navn: Hans P. Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90115005
Arbeidssted
Olabakken 5
4322 SANDNES