Vi søker etter en engasjert og trygg samfunnsmedisiner som ønsker å bruke sin kompetanse til arbeid innenfor et bredt spekter av spennende oppgaver som bydelsoverlege i Bydel Grorud. Stillingen er 100 %  og er et vikariat fra 1. januar 2021. Det legges opp til minst 14 dager overlapping med stillingsinnehaver.

Som bydelsoverlege vil du gjennom strategisk folkehelsearbeid og sammen med dyktige kolleger jobbe for en samfunnsutvikling som tar vare på og fremmer innbyggernes helse. Du vil sikre at samfunnsmedisinsk kompetanse anvendes og integreres i det kommunale planarbeidet og det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Bydelsoverlegen er sentral i bydelens og kommunens arbeid innen kovid 19 arbeidet.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning for den kommunale organisasjonen både på overordnet nivå og ved enkelte tilfeller ved behov               
 • Vedtak etter psykiskhelsevern loven
 • Smittevern, helseberedskap og miljørettet helsevern. Faglig leder av smitteteamet, delegert myndighet for MHV arbeidet i bydelen 
 • Oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunen / bydelen
 • Oppfølging av fastleger, LIS1 og LIS3-leger og fastlegeordningen
 • Følger opp styringsmålene fra legeplanen, smittevernplanen og miljørettet helsevernplanen
 • Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid blant annet Grorud Diabetes Prosjekt og Fall og brudd prosjektet
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver, herunder veiledning og undervisning 
 • Stillingen inngår i kommunens kriseledelse 
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Hvis du ikke har dette, vil kommunen legge til rette for at du kan starte på en slik utdanning, i tråd med nye krav til spesialisering.  
Personlige egenskaper
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Utviklingsorientert og innovativ
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner i lønnsspennet lønnstrinn 69-75( kr pr år 953 900-1 072 400)
Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.
Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktperson
Navn: Karoline Harding
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: karoline.harding@bgr.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Ammerudveien 22
0958 OSLO