Kort om arbeidsgiver
Ved Geithus helsesenter er det ledig fastlegehjemmel/fastlegevikariat med mulighet for overtakelse av hjemmel. Hjemmel er ledig fra 01.01.2021, og det er cirka 600 pasienter. Det er god mulighet for opparbeidelse av flere pasienter hvis ønskelig. De fleste fastlegene i Modum kommune har fulle pasientlister, og folketallet øker.

Geithus helsesenter er en tre-legepraksis med mulighet til å være fire leger grunnet fire legekontor. En av legene er erfaren spesialist i allmennmedisin. Det er en nyansatt erfaren lege som er under spesialisering i allmennmedisin. Legekontoret har moderne laboratorium med spirometri og EKG, utstyr for småkirurgi og gynekolog. Det benyttes journalsystemet CGM, samt betalingsterminal Melin Medical. Legekontoret leier lokaler av kommunen.
Geithus er et lite tettsted 4 mil fra Drammen, 7 mil fra Oslo og 3 mil fra Hønefoss. I Modum kommune er det 14.000 innbyggere og 14 fastlegehjemler. Det er interkommunal Legevakt lokalisert ved Ringerike sykehus i Hønefoss.

Den som søker må ha norsk autorisasjon til å praktisere som lege. Det kreves gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det må inngås samarbeidsavtale med eksisterende leger ved Geithus helsesenter. Tildelingen av hjemmelen vil følge reglene i rammeavtalen mellom KS og Dnlf.

Spesielle krav
Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Annet
Arbeidssted:
Geithus Helsesenter
Geithusveien
3360 Geithus
Stilling: Fastlege, allmennmedisin
Stillingstype: Hjemmelsavtale

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å unntas offentlighet. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Geithusveien 9
3360 GEITHUS
Søk på stillingen