Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og
Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca.
230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,
inklusiv 25 overleger og 15 leger i
spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 40 psykologer under
spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere
lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Vi har ledig 1 års vikariat som lege

Snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.   

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • Klinisk veiledning
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Livia Mihaela Taran
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48510946
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk pol. A, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord