Kort om arbeidsgiver
Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.
Familiens hus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.

Familiens hus har følgende stilling ledig i avdeling Helsestasjon:
Lege 20 % fast stilling, helsestasjon, fra 01.01.21
Mulighet for utvidelse opp mot Helsestasjon for ungdom (20 % fast) og fengselshelsetjeneste (20 % fast)


Arbeidsoppgaver
 • Helseundersøkelse av barn 0 – 5 år i forhold til fastlagt program, etter angitte retningslinjer i fra Helsedirektoratet.
 • Eventuelt helsestasjon for ungdom
 • Eventuelt fengselshelsetjeneste

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Krav om gode norskkunnskaper.
 • Ønskelig med erfaring fra helsestasjonsarbeid.
 • Ønskelig med erfaring i forhold til arbeid med barn
 • Ønskelig med kjennskap til fagsystemet HS-Pro
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for helsestasjonsarbeid
 • Systematisk og strukturert
 • God evne til kommunikasjon med barn og foresatte
 • God evne til samarbeid med kollegaer
 • God samhandlings- og tverrfaglig kompetanse
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Dedikasjon
 • Lojalitet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel og løsning orientert
 • Selvstendighet

Vi tilbyr
 • Varierte og spennende oppgaver
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et tverrfaglig, engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • God intern struktur og rutiner
 • Fokus på faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
 • Eidsvoll kommune er en IA-bedrift

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Minst to referanser må oppgis.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Helsestasjonen
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Kristin Ramfjord Flesvig
Tittel: avdelingsleder - helsestasjonen
Telefon: 66 10 70 77
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Familiens hus
Rådhusgata 7
2080 EIDSVOLL