Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Hovedoppgavene som leder for FUFA er å lede, koordinere og organisere flymedisinsk undervisning, arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, samt forskning innen flymedisin, primært for det flyoperative miljøet i Luftforsvaret. Du vil representere FMI i ulike fora i inn- og utland i samråd med Forsvarets overlege flymedisin og sjef FMI.
Andre oppgaver vil være å:
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid og leveranser ved Flymedisinsk klinikk (FMK) - både militært og sivilt - og flylegeseksjonen ved FMI
 • Ansvar for å gjennomføre- og kvalitetssikre fagområdene forskning, undervisning og flyoperativt arbeidsmiljø
 • Ivareta lederansvaret, herunder følge opp og utvikle den faglige kompetansen hos medarbeidere og seksjonen, for å møte nye utfordringer og bidra til utvikling av avdelingen
 • Ivareta og bidra til videre utvikling av flyoperativt HMS-regelverk
 • Legge frem anbefalinger basert på forskning, fakta og analyse innen flymedisin
 • Saksbehandling innen eget fagområde
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring
 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) 
 • Medsel (medisinsk skikkethet)
 • God fremstillingsevne, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 
Det er ønskelig med
 • Doctorgrad/PhD
 • Erfaring fra flymedisin, arbeidsmedisin/arbeidspsykologi, HMS arbeid eller tilsvarende fagområde
 • Bred ledererfaring, gjerne fra en virksomhet der personale har høyt akademisk nivå, samt kunne vise til oppnådde resultater
 • Erfaring fra Forsvaret og fortrinnsvis fra fly operativ virksomhet
Personlige egenskaper
 • Analytisk, strukturert og evner å ha helhetsoversikt
 • Handlekraftig - evner å lede og gjennomføre prosjekter
 • Har arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Gode samarbeidsevner - evner å bygge nettverk og å lede samarbeid innen tverrfaglige team
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig, samt evner å formidle på ulike nivå i organisasjonen
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som sekssjonssjef, kode 1211, lønnstrinn 75 - 90 (p.t. kr 708.000 - 1065.400). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse 


En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet, Blindern
Kontaktpersoner
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst FMI
Telefon: 22 93 03 47 / 900 57 586
Navn: Helene Ingand
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 63 92 69 01
Hjemmeside
Arbeidssted
Blindern
Flymedisinsk institutt, Blindern
0315 OSLO