Kort om arbeidsgiver
I Larvik kommune er det ledig 100 % vikariat ved vår avklaringsavdeling på Larvik helsehus fra 1.desember 2020 til medio mars 2021, med mulighet for forlengelse.
Avklaringsavdelingen har 13 sengeplasser forbeholdt pasienter som kommer fra sykehuset med en plan om videre behandling og avklaring før hjemreise. Ofte vil det være en forlengelse av sykehusopphold, med behov for behandling og oppfølging som ikke kan utføres i hjemmet. Avdelingen har også flere pasienter i behov av lindrende behandling.  Pasientgruppen består fortrinnsvis av eldre og multimorbide pasienter, og arbeidet byr på en rekke faglige og komplekse problemstillinger, blant annet innenfor geriatri og indremedisin. Avdelingen har høy turnover av pasienter, som gjør arbeidsdagen variert og spennende.

Avdelingen har et hyggelig arbeidsmiljø, og man jobber tett på dyktige medarbeidere gjennom tverrfaglige møter, blant annet med fysio- og ergoterapeuter. Ved Larvik helsehus er det tilsatt flere leger, noe som bidrar til et godt læringsmiljø. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for den medisinske behandlingen av pasientene, samt samarbeid med pårørende og andre
 • Kliniske vakter i avdelingen, med undersøkelse, diagnostikk og behandling for den enkelte pasient.
 • Delta på tverrfaglige møter
 • Veiledning av LIS1-leger
Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for alders- og sykehjemsmedisin og utviklingsarbeid i kommunal sektor
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon 
 • Du har gjennomført og fått godkjent LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
Personlige egenskaper
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Du er arbeidsvillig, fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Du er tydelig, stødig og trygg med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Givende og spennende arbeid samt hyggelig arbeidsmiljø
 • En stilling som inngår i et dyktig legeteam
 • Velferdsordninger for ansatte
Annet
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Avklaring
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Kommuneoverlege 2/ virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 976 64 403
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Navn: Cecilie Lyngra Seierstad,
Tittel: Konsulent
Telefon: 98231490
E-post: cecilie.lyngra.seierstad@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik helsehus
Byskogveien 12
3256 LARVIK