Agil Helse er en bedriftshelsetjeneste med 25 ansatte, som har vårt kundesegment primært på Østlandet. Organisasjonen har 13 års erfaring innen bedriftshelsetjeneste. I februar 2020 skiftet vi både eierstrukturer og navn fra Unicare til Agil Helse.
 
Vi søker en engasjert, aktiv og positiv bedriftslege.
Stillingen passer deg som allerede har erfaring som bedriftslege, innen arbeidsmedisin, og ønsker å jobbe i dette markedet. Det vil ses på som positivt om du har påstartet din spesialisering innen arbeidsmedisin.
Det er viktig at du har evnen til å jobbe både selvstendig og som en del av et team, du vil inngå i vår avdeling bestående av leger, sykepleiere og helsesekretærer.
Hos oss har vi en fleksibel arbeidsplass som i stor grad lar arbeidstakerne være med å forme stillingen og arbeidsoppgavene sine utover det faste. 

Stillingen kan innebære reising, siden noen av bedriftene som er tilknyttet oss er landsdekkende.

Arbeidsoppgaver
 • Organisering og gjennomføring av helseundersøkelser
 • Holde kurs/presentasjoner
 • Risikovurderinger
 • Eksponeringskartlegginger
 • Sykefraværsoppfølging
 • Akan arbeid
 • Psykososialt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner
 • Ferdig utdannet lege
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeidsmedisin
Utdanningsretning
 • Lege
 • Utdanningstittel: Bedriftslege/arbeidsmedisin 
Personlige egenskaper
 • Evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide tverrfaglig
 • Fleksibel
 • Utadvendt
 • Innovativ
 • God forretningsforståelse/flink relasjonsbygger
 • Høy arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Et vitalt og engasjert kollegafellesskap med brennende interesse for bedriftshelsetjeneste, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Ungt og energisk miljø
 • Fleksibilitet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver
 • Aktiv og stimulerende arbeidshverdag med gode muligheter for utvikling
 • Snarlig oppstart
 • Lønn etter avtale
Andre opplysninger
 • Noe reisevirksomhet
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Agil Helse AS
Avdeling for arbeidshelse
Kontaktperson
Navn: Katrine Arnesen Wahl
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48092521
E-post: katrine.arnesen@agilhelse.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Bedriftslege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Oslo
Sørkedalsveien 6a
0369 OSLO