Kort om arbeidsgiver

Det er ledig engasjement for lege med lisens/ turnusventer i 100 % stilling i ett år fra 01. 03. 2021 - 01. 03. 2022. Stillingen er knyttet til 2 døgnavdelinger som består av en allmennpost og  en rehabiliteringspost. Tilsammen har vi 19 døgnplasser pr idag.

Arbeidsoppgaver

Mottak av pasienter
Somatisk utredning og avklaring
Medikamentkartlegging
Ulike vurderinger i samarbeid med spesialist ved avdelingene
Oppfølging/ innhenting av informasjon fra andre helsetjenester ved behov

Kvalifikasjoner

Må ha norsk autorisasjon, avlagt embetseksamen og vente på turnustjeneste
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Fordel med kjennskap til DIPS og MEONA, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

Gode evner til samarbeid
Personlig egnethet

Vi tilbyr

100 % stilling
Veiledning utifra behov
Arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
Pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Torill Bakke
Tittel: Seksjonsleder A1
Telefon: 55 61 82 00
E-post: toril.bakke@solli.no
Navn: Åsa Rekdal
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 55 61 82 00
E-post: asa.kristine.rekdal@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun