Kort om arbeidsgiver

Ledig overlegestilling ved kirurgisk klinikk, seksjon for colorektal kirurgi.

Kirurgisk klinikk omfatter åtte seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, seksjon for colorektal kirurgi, seksjon for øvre gastro kirurgi, gastro akutt,  barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken er ansvarlig for traumesenterfunksjonen og den hardt skadde pasienten. Klinikken har 750 ansatte og et budsjett på 900 millioner.

Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk har arbeidssted både i Trondheim og Orkdal.

I søknaden må legge ved relevante vedlegg som dokumenterer utdanning og praksis. Du må også legge til to referanser i søkerpotalen.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgisk klinikk har ca 10500 innleggelser pr. år, utfører ca 9200 operasjoner, derav ca 3500 gastroenterologiske operasjoner. Årlig utføres ca 37000 polikliniske konsultasjoner i klinikken
 • Det er gode muligheter for klinisk og eksperimentell forskning
 • Undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Visittgang på sengeposten
 • Den som tilsettes må inngå i seksjonens gjeldende bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi med faglig profil i kolorektal kirurgi
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten
 • Det legges vekt på erfaring i avansert kirurgisk kreftbehandling

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Evne og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Arbeidsom og fleksibel
 • Godt humør og en aktiv bidragsyter til et kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med flinke og engasjerte kollegaer
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • God pensjonsordning i KLP, herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 80 24
Navn: Tore Stornes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 72 82 95 81
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk,  St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen