Kort om arbeidsgiver

Solli DPS har nå ledig to LIS 3-stillinger, en fast og et årsvikariat, og vi søker etter to dyktige og engasjerte LIS-leger til disse stillingene. Vi er godkjent for fire år av spesialiseringen i psykiatri, og LIS vil være knyttet til ulike avdelinger gjennom utdanningsløpet. Solli DPS har også avtale med Helse Bergen om det resterende året, samt hospitering for å dekke alle læringsmål.

Solli DPS har totalt 4 LIS 3-stillinger. LIS-3 ved Solli DPS har ukentlig felles undervisning med LIS-3 i Helse Bergen samt øvrige Private ideelle DPS i Bergensområdet. Det legges også til rette for ukentlig fordypningstid og veiledning for å ivareta LIS sitt utdanningsløp.

Stillingene er ledig fra 01.03.21 men vi er fleksible i forhold til oppstart.

Solli DPS har et bredt faglig nedslagsfelt og gir tilbud om behandling som tar utgangspunkt i godt dokumenterte behandlingsprogram både individuelt og i gruppe (kognitiv terapi, metakognitiv terapi, CBT-E for spiseforstyrrelser, Mindfulness-basert kognitiv terapi for tilbakevendende depresjon (MBCT), mentaliseringsbasert terapi (MBT), ISTDP, e-meistring, psykodynamisk terapi, traumebehandling, foreldreveiledning med COS-P grupper, intensivbehandling for angst og fysisk aktivitet på spesialistnivå). Pasientpopulasjonen er variert med problemstillinger fra symptomlidelser til mer komplekse og sammensatte tilstander. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid, og ved Solli DPS vil du samarbeide med bl.a. psykiatere, psykologer, sosionomer, jobbspesialister, rus-spesialister, musikkterapeut, erfaringskonsulenter, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Bistå andre behandlere direkte og indirekte
 • Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Det er ingen vaktordning for LIS 3

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon 
 • Fullført LIS 1.
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern. Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel.
 • Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel. Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner. Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med gode evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse. 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Solli DPS legger til rette for psykoterapiveiledning
 • Internundervisning er i samsvar med kravene til spesialistutdanning
 • Vi er godkjent for 4 år og har avtale med Helse Bergen der en kan få det resterende året av sin spesialistutdannelse
 • Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter overenskomst med Virke
 • Pensjonsordning i KLP
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Overlege
Telefon: 45403308
Navn: Mariann Ozols
Tittel: LIS
Telefon: 55618200
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun
Søk på stillingen