Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig overlegestilling. Leger i spesialisering med kort tid igjen til fullført spesialisering oppfordres til å søke. Avhengig av interne organisatoriske endringer kan det bli åpning for å ansette 2 overleger, men dette er en pågående vurdering.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og ledes av spesialist. Innplassering i teamet skjer etter avtale med den som ansettes. Poliklinikken har et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi.  

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Akuttvurderinger
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning og veiledning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 12 måneder igjen til fullført spesialisering
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig videreutdanning og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Van Den Weghe
Tittel: Ass. seksjonsleder/psykologspesialist
Telefon: 95808992
E-post: hanne.van.den.weghe@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/psykiater
Telefon: 97154231
E-post: christian.eikeland@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Arnold dybjords vei 1
3511 Hønefoss