Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle. Som leder er du opptatt av at klinikken leverer pasientbehandling av høy kvalitet og med god sikkerhet. Du har god kunnskap og forståelse for innovasjon og utvikling.
Du er tydelig, samlende og har gode kommunikasjonsevner. Du er trygg, skaper tillit og gode relasjoner, og du evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for klinikken.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være
 • Ivareta overordnet ansvar for å lede foretakets største klinikk
 • Arbeide strategisk for å videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, ha fokus på å ta i bruk nye digitale muligheter, samt legge til rette for forskning og fagutvikling
 • Sørge for god oversikt over klinikkens til enhver tid behov for ressurser og kompetanse, og iverksette gode rekrutteringer og strategisk kompetanseutvikling
 • Gjennomføre utviklings- og omstillingsprosesser
 • Være prosjektleder for organisasjonsutviklingsprosjektet i arbeidet mot nytt sykehus for psykisk helse og rus i UNN Tromsø
 • Være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe, med ansvar for både å sette klinikkens saker på agendaen og på helhetlige løsninger for UNN
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Bakgrunn/erfaring
 • Kan vise til solid ledererfaring
 • Helsefaglig bakgrunn er ønskelig
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Evne til strategisk tenkning 
 • Erfaring med endringsledelse
 • Innehar digital forståelse og har erfaring med bruk av dette i effektiviseringsprosesser
 • God forståelse for det faglige utfordringsbildet

Utdannelse
 • Relevant høyere utdannelse
 • Lederutdannelse er en fordel

Vi tilbyr
 • En spennende og viktig rolle i Nord-Norges største organisasjon
 • Et fagmiljø som er opptatt av utvikling både fagmessig og innen teknologi
 • Hovedarbeidssted: Tromsø

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Frist for å søke stillingen er 15.11.2020
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jf. offentleglova § 25.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Psykisk helse- og rusklinikken
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne Gundersen
Tittel: Rekrutterer - Habberstad
Telefon: +47 918 27 968
E-post: bjarne.gundersen@habberstad.no
Navn: Kolbjørn Preus
Tittel: Rekrutterer - Habberstad
Telefon: +47 404 03 553
E-post: bjarne.gundersen@habberstad.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tromsø
Åsgårdvegen 40
9016 TROMSØ