Kort om arbeidsgiver
Da hjemmelsinnehaver ved Gågata legesenter slutter i løpet av januar 2021, blir det ledig fastlegehjemmel i Kongsvinger kommune. Dette er en solopraksis med for tiden 1295 pasienter på listen. Legesenteret ligger sentralt til i byen, og har godt kvalifisert hjelpepersonell. Det benyttes System-X journalsystem.

Kongsvinger kommune er vertskommune for interkommunal legevakt der det per november 2020 er 37-delt tilstedevakt i godt utstyrte lokaler med høyt kvalifisert bemanning. Legevakten er lokalisert i Akershus universitetssykehus - divisjon Kongsvinger sykehus. Det er pliktig deltagelse i legevakten. Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges. 

Kommunen har vært by i over 150 år, har ca 18 000 innbyggere og er i vekst. Kongsvinger er regionsenter for 7 kommuner med vel 53.000 innbyggere. Byen ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand under 1 time til Gardermoen og vel 1 time til Oslo. Kongsvinger er grensekommune til Sverige.   


Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
  • Godkjent LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege er ønskelig 
  • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning                                                      

Personlige egenskaper
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
  • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere 
Personlig egnethet vektlegges særskilt  


Vi tilbyr
  • Selvstendig næringsvirksomhet som reguleres av Fastlegeforskriften og rammeavtalene ASA 4310 og SFS2305

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kongsvinger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona Myrvang
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: Mona.Myrvang@kongsvinger.kommune.no
E-post: 992 41 104
Navn: Anne Christine Ringstad-Nerli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 920 25 611
E-post: anne.christine.ringstad-nerli@kongsvinger.kommune.no
Arbeidssted
Gågata 5
2212 KONGSVINGER
Søk på stillingen