Kort om arbeidsgiver
 Vi lyser ut et fastlønnet svangerskapsvikariat i fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe fra 10.12.2020 - 04.08.2021.
 
Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege til fastlønnet vikariat for legen som skal ut i svangerskapspermisjon. Dersom du ønsker å arbeide en periode i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø, er dette fastlegevikariatet for deg.
 
Om arbeidsstedet
Brandbu legegruppe er et av tre legesentre i Gran kommune. Brandbu legegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med et aktivt og utviklende fagmiljø. Det er fem engasjerte leger, turnuskandidat og dyktig og stabilt hjelpepersonell.
 
I samarbeid med Universitetet i Oslo er det medisinerstudenter plassert i 6 uker vår og høst. Forskningsnettverk er i ferd med å bli etablert. Det er et godt kollegialt miljø. Det er godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og med kommunale instanser som hjemmesykepleie, NAV, barnevern og helsestasjon. Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran.
 
En av legene skal ha barn og går ut i permisjon i desember. Hun har en veletablert liste med listetak 1000 pasienter.
Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler og har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, videre tilknytning Norsk helsenett, det er tatt i bruk videokonsultasjoner og hjemmekontorløsning, Melin Medical betalingsterminal
 
Arbeidsoppgaver
Du vil få ansvar for fastlegens liste. Listetaket er i dag på 1 000 pasienter. Det er spennende kommunale oppgaver ved kommunens helsestasjon som er knyttet til hjemmelen og du vil slik sett benytte vel 10% av stillingen ved helsestasjon.
 
Legesentrene i kommunen har ansvar for øyeblikkelig hjelp på dagtid hverdager kl 08.00- 15.00. og styrer dette selv. Du vil ta del i dette arbeidet.
 
Ettermiddag, kveld og helg deltar kommunens fastleger i legevakt gjennom beredskapsordning ved Lunner og Gran legevakt. I beredskapsordningen vil du jobbe som selvstendig næringsdrivende. Lunner og Gran legevakt er en 18.delt legevakt som drives i nye lokaler sammen med Lunner kommune. Dyktige legevaktpersonell er til stede under hele vakttiden. Lunner og Gran legevakt er samlokalisert med ambulanse, brann og politi.
 
Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland). Vikaren vil inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret.
 
Krav til kompetanse
Du må gjerne være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin eller være ferdig med LIS 1 uten å ha bestemt om du går videre med allmenn medisin.
 
Vi ønsker at du har gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig og innen kommunikasjon og samhandling. Personlig egnethet og evne til samhandling vil bli vektlagt ved tildeling.
Det er en fordel om du har med kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten.
 
Vi tilbyr
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale. Stillingen er plassert i st.kode 8527 som ligger i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. 
Vi har gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 
Hos oss er det et godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med allmennlegeutvalg.
Vi har jevnlige møteseriemøter med ulike sykehusavdelinger.
 
Informasjon til deg som søker
Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.
 
Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
 
Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle som er kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
 
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Hvis du ikke får innvilget ønsket om å unntas offentlighet, tar vi kontakt med deg før søkerlisten offentliggjøres. (Jamfør Offentleglova § 25 annet ledd.)
 
 
Kontaktperson
Marianne Heier Nappen, Fastlege Brandbu legegruppe, mobil: 91802260, mariannenappen@hotmail.com
Bente Gauslaa, Fastlege Brandbu legegruppe, mobil: 91321663, bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Nappen
Tittel: Fastlege
Telefon: 918 02 260
E-post: mariannenappen@hotmail.com
Navn: Bente Gauslaa
Tittel: Fastlege
Telefon: 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Arbeidssted
Brandbu legegruppe
Nedre Hagali 18,
2760 BRANDBU