Kort om arbeidsgiver

Seksjon for muskel-skjelettradiologi, Ullevål består av 8 overleger. Det er fra 07.12.20 ledig 1 fast stilling ved seksjonen. I perioden 07.12.2020 -12.09.21 vil det ved intern ansettelse være ledig vikariat med mulighet for forlengelse.

Stillingen er lokalisert til i hovedsak Ullevål.

Seksjon for muskel-skjelettradiologi hører til i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). 

Arbeidsoppgaver

Diagnostikk innen muskel-skjelettradiologi, alle modaliteter, røntgen, CT, og MR. Erfaring innen relevant MR vil bli vektlagt.
Seksjonen yter radiologisk service innen muskel-skjelettradiologi til lokalisasjonene Ullevål, Legevakten og Aker, og de to sistnevnte steder kan være aktuelle som arbeidssted enkelt dager. Ansatt vil delta i seksjonens alle oppgaver. Det er pr. dags dato ikke vakt ved seksjonen.
Seksjonen har demonstrasjon/fagmøte for klinikere daglig, etter oppsatt plan. Opplæring innen relevant bruk av datasystemer vil bli gitt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med spesialist i radiologi, men LIS i slutten av radiologispesialisering vil også komme i betraktning
 • Erfaring/interesse innen muskel-skjelettradiologi etterspørres

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid og til å ta selvstendige beslutninger
 • Evne til kommunikasjon med klinikere, samt interesse for ortopedi / muskel-skjelettradiologiske utfordringer
 • Evne til fleksibilitet og effektivitet for å møte de utfordringer som vårt sykehus har

Vi tilbyr

 • Varierende arbeidsoppgaver, hvor traumatologi er en sentral oppgave med varierende diagnostiske utfordringer.
 • Spennende fagmiljø i rask utvikling. Den som ansettes skal delta i intern utdanning og kursvirksomhet på lik linje med seksjonens øvrige overleger. Det er et mål ved seksjonen at det skal legges til rette for forskningsaktivitet, og interesse for forskning bli vektlagt, med mulighet for deltagelse i forskningsprosjekt.
 • Lønn etter avtale, iht. KRNs retningslinjer
 • UTA kan tilbys
 • Arbeidstid 40,0 timer / uke
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Johan Castberg Hellund
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47841782
Arbeidssted
Seksjon for muskel-skjelettradiologi, Ullevål
Kirkeveien 166
0450 Oslo