Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Meløy omfatter 3 legekontor, med til sammen 8 fastlegehjemler og 1 LIS1, fordelt på Ørnes 4, Glomfjord 2 (+ LIS1) og Engavågen 2.  Avstanden mellom Ørnes og Glomfjord er kun 20 km.
 
Legetjenesten på Ørnes flytter over i nytt helse- og velferdssenter fra nyttår. Frisklivs-fysioterapeut, diabetes-sykepleier og kreftsykepleier vil være tilknyttet kontoret. Hjelpepersonell for legene har relevant helsefaglig utdanning som helsesekretær. I tillegg ønsker vi å tilsette en sykepleier som skal være avdelingsleder med daglig driftsansvar (avhenger av budsjettvedtak). Kommuneoverlege i 50% stilling vil ha kontorsted der. Med kommunal fysio-/ergoterapitjeneste, sykehjem og omsorgsboliger i samme bygg ligger alt til rette for god samhandling mellom tjenesteområdene. Sykehjemmet vil ha stor korttidsavdeling med 1 KAD-plass, dialyse, rehabilitering, palliasjon og som intermediær enhet. I 4. etg. i det nye helse- og velferdssenteret er det en fin liten leilighet med nydelig utsikt og balkong som kan benyttes av legevaktlegen. Vi samarbeider, og har tjenesteavtaler, med Nordlandssykehuset i Bodø.
Meløy kommune har egen legevakt, men legevaktsentralen drives av Bodø kommune og er felles mellom flere kommuner. Vaktbelastningen per i dag er 4- delt med mulighet til 5-6 delt vaktbelastning dersom alle ledige stillinger blir besatt.
 
Vi har tre leger som alle slutter rundt 01.02.21. Vi søker nå nye leger til stillingene, fortrinnsvis lege med spesialisering i allmennmedisin eller under slik utdanning. To av legene vil være tilknyttet Ørnes-kontoret, en Engavågen. Legekontoret på Enga ligger i søndre Meløy og er samlokalisert med helsestasjonen. Ikke langt unna ligger Nordtun rehabiliteringssenter (privat) og Vallsjøen sykehjem hvor hjemmetjenesten har kontor.
 
Målet for legetjenesten er å gi innbyggerne stabile og gode legetjenester.
 
Arbeidsoppgaver
 • Allmennlege i hht. avtaleverket for fastlegeordningen
 • Delta i kommunal legevaktordning
 • Det kan tilpliktes offentlig allmennlegearbeid inntil 7,5 t/uke
 • Dokumentasjon i CGM-allmenn
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering, Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Generelt gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
 • Strukturert og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med pasientens behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Kan samarbeide godt
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsningsorientert
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Fast stilling eller driftsavtale
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver, og faglige utfordringer
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Konkurransedyktig lønn og god ferie- og avspaseringsordning
 • 3 måneder Nord-Norge permisjon med lønn etter 3 år eller 4 måneder etter 4 år
 • Kommunen legger til rette for videreutdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
 • Søkere som ønsker driftsavtale eller fast tilsetting vil bli vurdert som likeverdige søkere
Annet
Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Det bes om at det oppgis 2 referanser i søknaden.
For de som ønsker tilsetting (og ikke driftsavtale), vil tilsetting skje i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter avtale.
Tiltredelse 01.02.21 eller etter avtale, gjerne tidligere. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berit A. Jørstad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 477 67 790
E-post: berit.aarnes.jorstad@meloy.kommune.no
Navn: Petter Vibe
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 75 71 04 96
E-post: petter.vibe@meloy.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegestilling
Arbeidssted
Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 ØRNES
Søk på stillingen