Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner. Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere, musikkterapeuter og merkantile. Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 36 fagstillinger hvorav 9 overlegestillinger. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjon-liaison virksomhet. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå ledig to 100 % ett års vikariater som overlege i barne- og ungdomspsykiatri; den ene på Ullevål-teamet fra 01.01.21 og den andre på Rikshospitalet-teamet fra 01.03.21; begge med mulighet for forlengelse.

Stillingene omfatter barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med ulike kroniske og/eller alvorlige somatiske tilstander, psykosomatiske tilstander samt barn utsatt for ulykker/katastrofer/traumer, og arbeid med deres familier.
 
Jf. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Vår avdeling arbeider med barne- og ungdomspsykiatrisk utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år, og deres familier, henvist fra OUS’ ulike somatiske avdelinger og poliklinikker.

 • Psykologisk hjelp til sykdomsmestring. Psykoedukasjon. Krisearbeid i forhold til pasient og familie.

 • Forebygging og ev behandling av uheldige sykdomskonsekvenser.

 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets avdelinger og konsultasjon/veiledning til sykehuspersonalet.

Kvalifikasjoner

 • Tidligere bred erfaring innen klinisk barne- og ungdomspsykiatri er en forutsetning.

 • Svært ønskelig med klinisk erfaring og interesse for barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid med somatisk syke barn/unge, og erfaring med konsultasjons- og veiledningsvirksomhet.

 • Søker må være ferdig spesialist eller i ferd med å oppnå spesialistgodkjenning.

 • Norsk autorisasjon som lege.

 • Vi forutsetter at søker behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, formidlingsevne og evne/erfaring med tverrfaglig tekning/arbeid.

Vi tilbyr

 • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.

 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Trond H. Diseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 23074940
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus 
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo