Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemmel etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Hjemmelen har pr. dags dato en listelengde på 1000 pasienter.
 • Med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt.
 • Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen. I dag er det intet kommunalt arbeid tillagt hjemmelen.
 • Arbeidsfellesskap på Øvrebyen legesenter med flere leger og legesekretærer.
 • Journalsystem Winmed 3 benyttes i arbeidet.
 Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnus i henhold til avtaleverket.
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner
 Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges. Ved tilsetting må det kunne legges frem ny politiattest.

 Vi tilbyr
Tildeling av hjemmel skjer i henhold til ASA 4310. Det er planlagt full overtagelse om ca. 2,5 år. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og påtroppende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6 og 10.8. Kommunen er ikke part i denne avtalen. Overtakelse etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Kontaktperson
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Øvrebyen legesenter
Marnaveien 33
4517 MANDAL
Mer om arbeidsgiver

Lindesnes kommune er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommune...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image