Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig et vikariat som LIS 3 ortopedi. Varighet er 04.01.21 - 31.08.22.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir ett rikt og variert kulturliv.

Kirurgiske leger har 3 seksjoner: Generell kirurgi, ortopedi og gynekologi/føde med separate døgnkontinuerlige vaktsjikt på spesialistnivå. For hver spesialitet er det utnevnt seksjonsoverlege. Vi har akuttmedisinsk beredskap for akutte, livstruende tilstander hos innlagte pasienter og for pasienter som ankommer akuttmottaket.

Når det gjelder vakt for kirurgiske LIS 2 og 3 så består denne av to vaktlag, ortopedi og generell kirurgi/gynekologi, med bakvakter innenfor alle tre seksjonene. Kirurgiske LIS 2 og 3 har hjemmevakt kveld og natt, og medisinske LIS 2 og 3 har aktiv vakt. Pr i dag har LIS ortopedi 5-delt vakt.  

Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og St. Olav. Vi henviser pasienter videre dit utfra vurdering av problemstilling.

Avdelingen tilbyr behandling innen spesialitetene gynekologi, gastrokirurgi, ortopedi, og annen generell kirurgi. Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 4,5 år godkjent utdanningstid i ortopedi.

De vanligste operasjoner hos oss:
• Artroskopi - kne, ankel og skulder
• Protese - kne og hofte
• Hånd, albue og fot kirurgi
• Ryggkirurgi - prolaps (mikrokirurgi) og spinalstenose
• Bruddbehandling

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner
 • Polikliniske konsultasjoner
 • Visitt og postarbeid
 • Delta på demonstrasjoner
 • Veiledning av LIS 1 og studenter
 • Bidra i intern undervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra ortopedi er et ønske, men ikke et krav
 • Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med personale og pasienter
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du har respekt for den enkelte pasient

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • En fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Steen
Tittel: Avdelingsoverlege ortopedisk avdeling
Telefon: +47 98816281
E-post: Morten.Lysholm.Steen@Helgelandssykehuset.no
Navn: Jeanette Pedersen
Tittel: Konstituert områdesjef
Telefon: +47 45010133
E-post: Jeanette.Pedersen@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana, Helgelandssykehuset
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana