Kort om arbeidsgiver

Seksjon Fysikalsk Medisin og rehabilitering i Helse Fonna,  søker overlege; legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Seksjonen har ca 35 årsverk, mellom anna 3 legespesialister i fys.med. og rehab, LIS, sjukepleiarar, fysio- og ergoterapeutar, helsefagarbeidar, logoped og nevropsykolog. Det er 9  spesialiserte rehabiliteringsdøgnplasser, der mest aktuelle pasientgrupper er hjerneslag, hovudtraume/skader, andre nevrologiske lidingar og multitraume. Vi har òg poliklinisk tverrfagleg utgreiings- og behandlingstilbod til mennesker med muskel-og skjelettlidingar. 

 

Arbeidsoppgåver

*  Medisinskfagleg utgreiing og  behandling  av pasientar ved spesialisert rehabiliteringspost

* Delta i tverrfagleg teamarbeid

* Behandlinga av pasientar ved fysikalsk medisinsk poliklinikk

* Delta i seksjonen sine utviklingsoppgåver.

* Veiledningsoppgåver i høve LIS.

Kvalifikasjonar

* Norsk autorisasjon som lege.

* Godkjent spesialist innan fysikalsk medisin og rehabilitering.

* Beherske norsk både munnleg og skriftleg

 

Personlege eigenskapar

Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter

Vera god både  på sjølvstendig arbeid og samarbeid

Ha fokus på brukarmedverknad.

Vera fleksibel og interessert i utviklingsarbeid

Vi tilbyr

* Samarbeid med kompetente legar og andre faggrupper

* Godt arbeidsmiljø

* Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst

* Gode pensjons- og arbeidslivsforsikringar

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Herborg Tegle
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53491270
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord