Kort om arbeidsgiver
Indre Østfold kommune søker etter selvstendig næringsdrivende fastlege til Mysen legesenter. Hjemmelen er ledig fra
1. januar 2021.
 
Mysen er en trivelig småby i den nye Indre Østfold kommune. Byen ligger ca 55 minutter fra Oslo med bil og er
pendlervennlig med godt kollektivtilbud.
 
Om stillingen
Mysen legesenter er et velutstyrt, romslig og moderne utrustet og innredet legesenter med 4 fastleger og 1 LIS-1-lege.
Kontoret har blant annet akuttrom, rom for gynekologiske undersøkelser og eget laboratorium, med utstyr for bl.a.
spirometri, 24 t BT-måling og EKG. Det benyttes System X journalsystem.
 
Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfarne og dyktige legesekretærer.
 
Listestørrelsen er på 1500 pasienter og har pr. i dag en kommunal dag med helsestasjon. Hjemmelen har vært driftet
av samme lege i 25 år og er stabil og velrennomert.
 
Stillingen lyses som selvstendig næringsdrivende lege. Ved tildeling av hjemmel følger videre forhandling om
overtagelse med dagens hjemmel innehaver etter gjeldende avtale ASA 4310.
Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler.
 
For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Lucja Larsson på 91812978 eller mail
lucjalarsson@gmail.com eller Leder legetjenesten Espen Storeheier på tlf. 97685181 eller mail
espen.storeheier@io.kommune.no
 
Arbeidsområde
Selvstendig næringsdrivende fastlege.
Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er
belastningen svært liten.
Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste.
Stillingen har i dag kommunal bistilling, dette ønskes videreført ifølge gjeldende avtaleverk.
 
Kvalifikasjoner
- Søker må være spesialist i allmenn medisin eller være under slik spesialisering
- Norsk autorisasjon
- Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk
 
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil vektlegges.
 
Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tiltredelse.
 
Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø i en faglig spennende tid. 
Tiltredes 1. januar 2021
Gode inntjeningsmuligheter fra første dag.
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes på mail til leder for enhet Legetjenesten, Espen Storeheier,
espen.storeheier@io.kommune.no.
 
Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.
 
Velkommen som søker!
 
Vurdering av offentlighet
I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra
offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes.
 
 
Søknadsfrist    20.11.2020                             
 
Kontaktperson
Espen Storeheier, Enhetsleder - Legetjenesten, mobil: 97685181, espen.storeheier@io.kommune.no
Lucja Larsson, Hjemmelsinnehaver, mobil: 91812978, lucjalarsson@gmail.com
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Espen Storeheier
Tittel: Enhetsleder - Legetjenesten
Telefon: 976 85 181
E-post: espen.storeheier@io.kommune.no
Navn: Lucja Larsson
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 918 12 978
E-post: lucjalarsson@gmail.com
Arbeidssted
Jernbanegata 11b
1850 MYSEN
Mer om arbeidsgiver

Velkommen til Indre Østfold kommune! Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image