Kort om arbeidsgiver
Ønsker du et spesialiseringsløp i psykiatri? Det kan vi tilby! I Avdeling for traumelidelser har vi nå stilling ledig for lege i spesialisering. Stillingen er på 100 prosent, og vi ønsker rask tilsetting.

Vi søker lege i spesialisering til Avdeling for traumelidelser. Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling, omsorgssvikt og grov neglect). Pasientene som innlegges har traumelidelser (kompleks PTSD og dissosiasjon). Et sammensatt symptombilde er vanlig. Det samme er relasjonelle vansker.
Stillingen vil være tilknyttet et behandlingsteam, men det må påregnes oppgaver i avdelingen for øvrig. Avdelingen har et meget aktivt fagmiljø med fokus på kompetanse- og fagutvikling.

Behandlingsmodell
Behandlingen kombinerer individual – og gruppeterapi, verbale og nonverbale tilnærminger og teknikker. Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet. Se våre nettsider for nærmere opplysninger om teorigrunnlag og modell.

LIS legene inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide inngående psykoterapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Les mer om behandlingsmodellen her


Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri?
Modum Bad samarbeider med Vestre Viken slik at det legges til rette for gjennomføring av 5 års tellende tjeneste for oppnåelse av læringsmål til spesialiteten. Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste
i spesialiseringen. Det tilrettelegges også for rotasjon til Modum Bads allmennpsykiatriske Poliklinikk, Internundervisningen for LIS er i samarbeid med Psykiatrisk Avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Det er viktig at du har interesse for fagfeltet (gjerne også erfaring med
traumearbeid), har gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi kan tilby:
  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Et godt forløp med tanke på spesialisering i psykiatri
  • Lønn etter avtale
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf: 32 74 97 00, mobil: 928 84 517 eller på mail: solveig.lie@modum-bad.no

Søknadsfrist:
22. november 2020

Stillingstype:
100 % fast stilling for lege i spesialisering

Tiltredelse:
Vi ønsker en rask tilsetting i stillingen.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Solveig Nævra Lie
Telefon: 32 74 97 00, mobil: 928 84 517
E-post: solveig.lie@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND