Kort om arbeidsgiver
Overlege/spesialist i psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus  
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker etter overlege / spesialist i psykiatri (nesten ferdige spesialister kan også søke stillingen)

Voksenpsykiatrisk avdeling har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen i Vestre Aker, Ulleren og Frogner bydel i Oslo.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.

Det pågår utstrakt faglig utviklingsarbeid i avdelingen og vi ønsker å knytte til oss en overlege, spesialist i psykiatri, som vil bidra til å styrke vår enhet.    
Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad. Avdelingens gruppetilbud er også tilknyttet denne enheten, mens psykose og rusrelaterte lidelser er organisert i andre enheter.
Vi samarbeider nært med bydelene vi betjener, samt med fastlegekontorene i vår sektor.

Enheten består av fem team, to allmenne team, gruppeteam, et Allmenfact team og et Akuttambulant team (AAT).


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid i team
 • Øvrige spesialistoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring/videreutdanning i korttidsterapi f.eks CBT er en fordel
 • Kunne bidra til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Beherske engelsk
 • Førerkort er en fordel
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Arbeidstid: 08.00-16.00 på hverdager 
 • Lønn etter avtale 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
 
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Kontaktpersoner
Navn: Harald Aulie
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22029800
Navn: Helle Elvebredd
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 22029800
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen