Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling som overlege ved Barne-og ungdomsavdelingen (BUA), UNN. Den som ansettes må kunne inngå i nyfødtvaktsystemet. Søkeren bør ha erfaring fra nyfødtmedisinsk arbeid og beherske vanlige nyfødtmedisinske teknikker. Det er en fordel med kunnskap eller interesse for funksjonell ekkokardiografi (NPE).

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) som i tillegg til BUA består av 3 andre enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barnehabiliteringen og Medisinsk genetisk avdeling.

BUA er organisert som et barne- og ungdomssenter med behandling av alle typer somatiske lidelser hos barn og ungdom 0 - 18 år. Avdelingen består av de tre seksjonene Nyfødt intensiv, Barne- og ungdomsseksjonen, samt Barne- og ungdomspoliklinikken. Vi har regionfunksjon innen nyfødtmedisin og barneonkologi og ambulant virksomhet i Narvik og Harstad. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Vi har et aktivt forskningsmiljø og de fleste av overlegene har gjennomført PhD-grad. Det gjennomføres regelmessige tverrfaglige simulerings- og ferdighetstreninger som alle forventes å delta i.

Arbeidsoppgaver

 • Generell klinisk virksomhet
 • Poliklinikk
 • Eventuell deltakelse i virksomhet på Barnehuset
 • Ambulering til Harstad/Narvik (frivillig)
 • Undervisningsoppgaver etter nærmere avtale
 • Deltakelse i nyfødtvaktsystemet

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer
 • Bakvaktskompetanse innen generell pediatri, og eventuelt nyfødtmedisin 
 • Erfaring fra og interesse for forskning vektlegges.
 • Undervisningserfaring vektlegges.
 • Deltakelse i endrings- og forbedringsarbeid vektlegges.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • Samarbeidsevne
 • Interesse for team-arbeid
 • Endringsvillighet og evne til nytenking
 • Stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø med høy faglig kompetanse, stor forsknings- og undervisningsvirksomhet
 • Godt samarbeidsklima 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Per Ivar Kaaresen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90781620
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø