Kort om arbeidsgiver

Vi ser etter en fleksibel, nysgjerrig og arbeidsom kollega som kan gå inn i 12 mnd. vikariat som forsker med hovedfokus på prosjekter rettet inn mot biobank-prosjekter og biomarkør studier ved Gastrokirurgisk avdeling, SUS. 

Avdelingen har per i dag 2 større prosjekter (ACROBATICC og GITAN) hvor det forløpende samles inn vevsprøver fra kreftpasienter (per dags dato ca hhv 1600 og 600 pasienter i hver biobank), i tillegg til blodprøver før og etter operasjon. Det gjelder i hovedsak prøver fra pasienter med kreft i tykk- og endetarm, samt levermetastaser, og pankreaskreft, hvor det i dag er pågående prosjekter. Det pågår flere under-prosjekter ut fra disse biobank-prosjektene (flere som PhD prosjekter), og flere publikasjoner er utgått fra materialet, inkludert en PhD grad i 2020.

Vedkommende vil jobbe med forskere i Gastrokirurgisk avdeling, hvor det er pågående PhD prosjekter, og vil bistå i disse med vevsinnsamling, vevsbearbeiding, og vevs analyser (vev, plasma/blodprøver). Kandidaten må ha god kjennskap til laboratoriearbeid, kjenne til og være selvgående i metoder som DNA/RNA isolering, PCR analyser etc.

Det er nødvendig med samarbeide med forskningssykepleier, og samarbeidende avdelinger (som avdeling for patologi) og andre forskningsgrupper (bl.a. ved SUS, UiS og UiB).

Reiseaktivitet kan forekomme som del av stillingens arbeide, for eksempel ved analyser og arbeide som krever utførelse ved kjernefasiliteter ved UiB; presentasjon på møter/kongresser e.l.

Det vil være muligheter for å drive egne studier og eksperimenter i samarbeide med gruppeleder og etter tilgjengelige ressurser.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Vevsbehandling og prøvehåndtering
 • Molekylærbiologiske analyser
 • Dataanalyser og statistikk
 • Datainnsamling

Kvalifikasjoner

 • Kandidaten bør besitte masternivå
 • PhD-grad er ønskelig men kan evnt diskuteres at slik kompetanse opparbeides ved forlengelse av stilling.
 • Kjennskap og erfaring med avanserte molekylærbiologiske metoder og analyser er ønskelig, slik som next generation sequencing, proteomics, og bioinformatikk.
 • Det er ønskelig at slik kunnskap tilegnes der søkeren ikke besitter dette ved tiltredelsestidspunktet. 
 • Erfaring med publisering, presentasjoner og dataanalyser er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Interesse for/erfaring innen fagområdet og samtidig helhetstenkende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forskningsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Søreide
Tittel: Overlege gastrokirurgi
Telefon: +4792281557
Navn: Børge Løge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4747296266
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen