Legekontoret ligger sentralt i Haugesund

Vi søker en vikar grunnet svangerskap. Tiltredelse så snart som mulig, med varighet inntil 12 måneder.
Det er en solohjemmel med
en hyggelige sekretær. Pent kontor. Listelengde: 1500.
Gode inntjeningsmuligheter. En halv kurativ dag på sykehjem per uke med god lønn.
Vi benytter System X. Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, e-resept, elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere.
Laboratoriet er utstyrt med EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri, modern ultralydapparat i tillegg til vanlige undersøkelser som utføres på et legekontor.
Det er elektronisk intern- og ekstern- laboratorierekvirering og svar. Vi bruker videokonsultasjon ved behov.

Kvalifikasjonskrav: Norsk legeautorisasjon med godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste og refusjonsrett fra HELFO.
Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges.
Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 bør leveres før tiltredelse.
Minst 1 referanse må oppgis
Søknad inkl. CV mottas på e-post (emmabeltran100@gmail.com)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Emma Beltran
Tittel: Fastlege
Telefon: 917 72 029 (etter kl. 17)
E-post: emmabeltran100@gmail.com
Arbeidssted
Emma Beltran
Haraldsgata 94
5528 HAUGESUND